Vaikuttaako työsuhdepyörä työntekijän eläkkeeseen?

Työsuhdepyöräedulla ei ole vaikutusta eläkkeen kertymiseen nykyisestä palkasta, koska palkan osana annetusta edusta maksetaan aina työeläkemaksu (TyEL).

Palkan päälle annettu osuus taas on eläkemaksuvapaa. Eli työnantajan ja -tekijän näkökulmasta se on ns. ilmainen palkankorotus, josta ei kerry työntekijälle eläkettä.